nybanner

Hanger Bolttwo-sapak metal-agaç nurbat

gysga düşündiriş:

Demir nurbat, metaldan ýasalan berkidijiniň bir görnüşidir we obýektleri sagat ugruna öwrüp birleşdirmek üçin ulanylýar.Silindr ýa-da konus görnüşli göwre bilen örtülen sapak diýilýän dik gerşden durýar.Threadüp, materialyň berkidilmegi bilen nurbatyň mehaniki birleşmegini döredýär, bu zatlary obýektleriň ygtybarly ýerinde saklamaga mümkinçilik berýär.Burawlar dürli görnüşli sapaklar, kelleler we nokatlar bilen dürli ululykda we şekilde gelýär.Olar polat, poslamaýan polat, bürünç we alýumin ýaly dürli metal materiallardan ýasalyp bilner, hersiniň özboluşly aýratynlyklary we amaly goşundylary bar.Nurbatlar gurluşykdan we agaç işläp bejermekden başlap, elektronika we öý goşlaryna çenli köp sanly programmada ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Jübüt sapakly metal nurbatlar, nurbatyň we nokadyň nokady bolan nurbatlar bolup, nurbady bir mataly nurbatlar bilen deňeşdireniňde has çalt we az material bilen sürmäge mümkinçilik berýär.

Adatça gurluşyk, agaç ussaçylygy we agaç işläp bejermek ýaly nurbady has çalt materialda sürmeli zerur programmalarda ulanylýar.

Iki sapakly nurbatlary ulanmagyň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:
1. Has çalt gurnamak: Goşa sapak dizaýny, nurbady has çalt sürmäge mümkinçilik berýär, gurnamak üçin zerur wagt we güýji azaldar.
2.Gaty berk tutmak: Iki sapak nurbat berkidilen materialy has berk tutýar we has berk we ygtybarly saklaýar.
3. Gowulandyrylan takyklyk: Goşa sapak dizaýny has yzygiderli we takyk gurnamaga mümkinçilik berýär, gurnama wagtynda nurbatyň ýyrtylmagy ýa-da döwülmek howpuny azaldýar.
4. Köpdürlüligi: Jübüt sapak nurbatlary dürli ululyklarda we materiallarda bar, olary köp sanly programmada ulanmak üçin amatly edýär.

Umuman alanyňda, goşa sapakly metal nurbatlar adaty ýeke sapakly nurbatlar bilen deňeşdirilende gowulaşan tizligi, güýçliligi, takyklygy we köpugurlylygy hödürleýär, bu bolsa gurluşyk, agaç işläp bejermek we beýleki pudaklarda dürli goşundylar üçin meşhur saýlanýar.

Spesifikasiýa

Spesifikasiýa L1 L2 L3 L4 SW ØD Ød P ± 10%
M6 6 * 60 58-61 20-25 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6 * 70 68-71 25-28 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6 * 80 78-81 30-35 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
M8 8 * 50 48.5-51 10-12 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 60 58.5-61 18-21 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 70 68.5-71 18-21 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 80 78-81 28-31 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 90 88-91 38-41 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 100 98-101 38-41 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 120 118-121 48-52 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 140 138-141 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 160 158-161 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 180 178-181 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 200 198-201 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
M10 10 * 80 78-81 20-25 45-50 8-14 7.7-8.0 8.7-9.4 6.85-7.15 3.0
10 * 100 98-101 28-30 55-61 8-14 7.7-8.1 8.7-9.4 6.85-7.16 3.0
10 * 110 108-111 38-41 55-61 8-14 7.7-8.2 8.7-9.4 6.85-7.17 3.0
10 * 120 118-121 47-51 55-61 8-14 7.7-8.3 8.7-9.4 6.85-7.18 3.0
10 * 140 138-141 47-51 55-61 8-14 7.7-8.4 8.7-9.4 6.85-7.19 3.0
10 * 160 158-161 47-51 55-61 8-14 7.7-8.5 8.7-9.4 6.85-7.20 3.0
10 * 180 178-181 47-51 55-61 8-14 7.7-8.6 8.7-9.4 6.85-7.21 3.0
10 * 200 198-201 47-51 55-61 8-14 7.7-8.7 8.7-9.4 6.85-7.22 3.0
önüm-beýany1
önüm-beýany2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň