nybanner

Ark armatura kebşirlemek üçin peýnir kellesi

gysga düşündiriş:

Kebşirleýiş okuwlary:

Kebşirleýiş prosesi, demir bilen metalyň arasynda ýokary ýylylyk baglanyşygyny döredýär

ikisini birleşdirýän bölekler.Çeňňegiň ýüpli ujy beýleki bölekleri ýa-da bölekleri aňsat birikdirmäge mümkinçilik berýär, kebşirleýiş taýaklaryny köpugurly berkitme çözgüdi edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

Güýçli we çydamly baglanyşyklar
Kebşirleýiş zolaklarynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, metal bölekleriň arasynda güýçli we çydamly baglanyşyk üpjün etmek ukybydyr.Beýleki berkidiş usullaryndan tapawutlylykda, kebşirleýiş armaturlary ýokary stresli şertlerde ulanmak üçin niýetlenendir we turbageçirijiler, köprüler we gurluşyk enjamlary ýaly ýokary güýçli birikmeleri talap edýän programmalar üçin amatly bolar.

Ulanmak aňsat
Kebşirleýiş taýaklaryny ulanmak gaty aňsat, köp kebşirleýiş programmalary üçin meşhur saýlama bolýar.Beýleki berkidiş usullaryndan tapawutlylykda, çalt we aňsat ýerine ýetirilip bilinýän ýönekeý ýaý kebşirleme prosesi arkaly kebşirleýiş armaturalary iş bölegine birikdirilip bilner.Bu, olary gurluşyk taslamalarynda ýa-da önümçilik proseslerinde möhüm faktorlar bolan amaly programmalar üçin ideal edýär.

Çykdajyly çözgüt
Kebşirleýiş zolaklarynyň ýene bir artykmaçlygy, köp kebşirleýiş programmalary üçin tygşytly çözgütdir.Beýleki berkidiş usullary bilen deňeşdirilende, kebşirleýiş armaturalary gaty arzan we köp mukdarda satyn alyp bolýar, bu bolsa iri taslamalar üçin tygşytly saýlaw bolýar.Mundan başga-da, kebşirleýiş armaturalaryny ulanmagyň aňsatlygy az wagtyň bardygyny aňladýar.

Spesifikasiýa

önüm-beýany1

d Nominal diametri 10 13 16 19 22 25
iň ýokary 10 13 16.00 19.00 22.00 25.00
min 9.64 12.57 15.57 18.48 21.48 24.48
dk iň ýokary 18.35 22.42 29.42 32.50 35.5 40.50
min 17.65 21.58 28.58 31.5 34.5 39.5
k iň ýokary 7.45 8.45 8.45 10.45 10.45 12.55
min 6.55 7.55 7.55 9.55 9.55 11.45

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň