nybanner

Habarlar

 • Agaç nurbatlary bilen öz-özüni kakýan nurbatlaryň arasyndaky tapawut.

  Recentlyaňy-ýakynda, Olimpiýa sergisiniň kiçi redaktoryndan kiçijik bir dostunyň agaç nurbatlaryny öz-özüni urýan nurbatlardan nädip tapawutlandyrmalydygyny soraýan şahsy haty geldi we pursatdan peýdalanyp, size tanyşdyrdy.Berkidijileri üç görnüşe görä üç kategoriýa bölmek bolar ...
  Koprak oka
 • Altyburç boltlaryň üç derejesi bar

  Aslynda, altyburç boltlaryň üç derejesi bar: A, B we C, aşakdaky tapawutlar bilen.Altyburçly boltlar üç synpa bölünýär: A derejesi, B derejesi we C derejesi Bolt birikmesi adaty bolt birikmesine we ýokary güýçli bolt birikmesine bölünip bilner.Dinönekeý boltlary gr ...
  Koprak oka
 • Giňeltmek nurbatyny nädip çykarmaly?

  (1) Giňeldiş bolt bölegini giňeltmek turbasyndan aýyrmak üçin çekilen bolt bilen çekiç bilen birleşdiriň.Soňra giňeltmek turbasyny gysgyç bilen gysyň we güýç bilen çykaryň.Çekiş wagtynda nurbady içerde saklaň, soňra bolt çykarylyp bilner.Bu usul ...
  Koprak oka