nybanner

Kompaniýa habarlary

  • Agaç nurbatlary bilen öz-özüni kakýan nurbatlaryň arasyndaky tapawut.

    Recentlyaňy-ýakynda, Olimpiýa sergisiniň kiçi redaktoryndan kiçijik bir dostunyň agaç nurbatlaryny öz-özüni urýan nurbatlardan nädip tapawutlandyrmalydygyny soraýan şahsy haty geldi we pursatdan peýdalanyp, size tanyşdyrdy.Berkidijileri üç görnüşe görä üç kategoriýa bölmek bolar ...
    Koprak oka
  • Giňeltmek nurbatyny nädip çykarmaly?

    (1) Giňeldiş bolt bölegini giňeltmek turbasyndan aýyrmak üçin çekilen bolty birleşdirýän korpusa çekiň.Soňra giňeltmek turbasyny gysgyç bilen gysyň we güýç bilen çykaryň.Çekiş wagtynda nurbady içerde saklaň, soňra bolt çykarylyp bilner.Bu usul ...
    Koprak oka