nybanner

Hex kelleli hoz ýuwujy - asme

gysga düşündiriş:

Kir ýuwujy ýüzli alty kelleli hoz, gurluşykda, in engineeringenerçilikde we önümçilikde köplenç ulanylýan berkidiji görnüşdir.Olar adatça metaldan ýasalan we bir tarapynda tekiz ýeri bolan altyburç kelleli hoz we ýuwujydan ybarat.Kir ýuwujy, ýüküň deň paýlanmagyna we gurnama wagtynda hozuň ýyrtylmagynyň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almaga kömek edýän has uly rulman üstüni üpjün etmek üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

Kir ýuwujy ýüzli alty kelleli hozy ulanmagyň esasy artykmaçlyklary:
Durnuklylygy ýokarlandyrmak: wasuwujy has uly rulman üstüni üpjün edýär, bu ýüküň has deň paýlanmagyna we gurnama wagtynda hozuň ýyrtylmagynyň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almaga kömek edýär.

Gowulaşan tutuşlyk: Baş hozynyň altyburç şekili güýçli we ygtybarly tutmagy üpjün edýär, bu bolsa gysgyç ýa-da gysgyç ulanyp, hozy gysmagy ýa-da gowşatmagy aňsatlaşdyrýar.

Easyeňil gurnama: Baş hozynyň altyburç şekili we ýuwujynyň tekiz üstü, gurnama wagtynda hozy ýerleşdirmegi we berkitmegi aňsatlaşdyrýar.

Köpdürlüligi: heuwujy ýüzi bolan alty kelleli hoz dürli ölçeglerde, materiallarda we bezeglerde bolýar we olary köp sanly programmada ulanmak üçin amatly edýär.

Umuman aýdanyňda, ýuwujy ýüzi bolan alty kelleli hoz durnuklylygyň, tutmagyň, gurnamagyň aňsatlygynyň we köpugurlylygynyň utgaşmasyny hödürleýär, bu bolsa gurluşykda, in engineeringenerçilikde we önümçilikde köp sanly programma üçin meşhur saýlama bolýar.

Spesifikasiýa

Sapagyň ululygy (d) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1-1 / 8 1-1 / 4 1-3 / 8 1-1 / 2 1-5 / 8
PP Dişleriň sany, dýuým BSW 20 18 16 14 12 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5
BSF 26 22 20 18 16 16 14 12 11 10 9 9 8 8 8
S Maksimum 0.445 0.525 0.600 0.710 0.820 0.920 1.010 1.200 1.300 1.480 1.670 1.860 2.050 2.220 2.410
Iň pes baha 0.435 0.515 0.585 0.695 0.800 0.900 0.985 1.175 1.270 1.450 1.640 1.815 2.005 2.175 2.365
e Maksimum 0.51 0.61 0.69 0.82 0.95 1.06 1.17 1.39 1.50 1.71 1.93 2.15 2.37 2.56 2.78
K Çig Maksimum 0.185 0.210 0.260 0.275 0.300 0.333 0.410 0.490 0.550 0.630 0.720 0.810 0.890 0.980 1.060
Iň pes baha 0.180 0.200 0.250 0.265 0.290 0.323 0.375 0.458 0.500 0.583 0.666 0.750 0.833 0.916 1.000
Iki tarapa öwrülmek Maksimum / / / / / / 0.375 0.458 0.500 0.583 0.666 0.750 0.833 0.916 1.000
Iň pes baha / / / / / / 0.365 0.448 0.490 0.573 0.565 0.730 0.813 0.896 0.980

önüm-beýany1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň